logo-matepMATEP spol. s r.o. je firma založená v roku 1991. Svoje aktivity rozvíja v stavebnej výrobe, ktorej predmetom činnosti je príprava a realizácia inžinierskych, bytových a občianskych stavieb. Súvisiacou oblasťou obchodno-výrobnej činnosti je od r. 1996 výroba plastových výplní otvorov stavieb a ich interiérov. Od septembra 2006 produkciu plastových výrobkov a súvisiacich služieb realizuje firma pod inovovaným názvom MATEP BA spol.s r.o.

Nami ponúkaný sortiment plastových výrobkov je vyrábaný z plastového profilového systému belgickej firmy DECEUNINCK a nemeckej firmy THYSSEN. S použitím celo-obvodového špičkového kovania MACO a kvalitného izolačného dvojskla produkujeme výrobky ktoré spĺňajú náročné technické parametre noriem STN a EU.

Sme držiteľmi certifikátu kvality podľa STN ISO 9001/2001/EN ISO 9001/2000 číslo Q103403 a certifikátu preukázania zhody č. 2902C/03/0480/1/C/C04.

Ako autorizovaný výrobca ponúkame našim zákazníkom individuálny a profesionálny prístup pri zabezpečení návrhu, výroby a montáži okien, dverí a zimných záhrad, deliacich stien.

Firma poskytuje služby :

 • poradenstvo pri výbere vhodných konštrukčných riešení okien a dverí /skladba, profil, statické posúdenie, ap /,
 • spracovanie cenovej ponuky z podkladov zákazníka,
 • zameranie u zákazníka a následné spracovanie cenovej ponuky,
 • výroba okien, dverí a montážne práce podľa dohodnutých zmluvných podmienok.,
 • murárske práce – domurovanie otvorov, vyspravenie vnútorných a vonkajších ostení,
 • odvoz starých okien, ich likvidácia a likvidácia stavebného odpadu,
 • výroba a realizácia zimných záhrad,
 • dodávka a montáž vonkajších plastových obkladov fasád,
 • výmenu okien vieme zabezpečiť aj v súčinnosti so zateplením fasád.

Výroba je realizovaná podľa technologického predpisu jednotlivých dodávateľov profilových systémov. Výrobu zabezpečujeme vo vlastných výrobných priestoroch na špecializovaných strojných zariadeniach podliehajúcich pravidelnej metrologickej kontrole.

Naše produkty dopĺňame , podľa požiadaviek zákazníka, doplnkovým sortimentom:

 • interiérové žalúzia
 • exteriérové rolety s manuálnym, resp. elektrickým ovládaním / hliníkové, plastové lamely/,
 • vonkajšie hliníkové a vnútorné plastové parapetné dosky,
 • sieťky proti hmyzu
 • dodávka výplní vchodových dverí podľa katalógu, resp. s úpravami podľa želania zákazníka.

Túto činnosť zabezpečuje stabilizovaný kolektív pracovníkov MATEP BA, spol. s r.o., ktorí sa tešia na spoluprácu a vynasnažia sa splniť technické a kvalitatívne kritériá svojho zákazníka.